Regulamin

Regulamin Uczestnictwa w CocktailWeek Polska zwanym dalej Baraton, edycja trzecia.

27.03-1.04. 2017r.

Wydarzenia odbywać się będą w wyznaczonych barach na terenie: Warszawy, Wrocławia, Łodzi, Gdańska, Gdyni, Sopotu, Szczecina. Pełna lista lokali biorących udział w wydarzeniu dostępna jest na stronie baraton.pl oraz na profilu na FB Baraton. Organizatorem Cocktail Week jest Poranna Wieczorny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Sprzedaż usługi uczestnictwa w wydarzeniu realizowana jest przez portal Evenea.pl. Cena uczestnictwa wynosi 15 pln + VAT. Sprzedaż realizowana jest w dniach 6-31.03.2017. Odbiór bransoletek odbywa się w wyznaczonych miejscach po potwierdzeniu lokalizacji podczas dokonywania rejestracji.

Tylko dokonanie płatności przy rejestracji jest gwarancją skorzystania z promocji odbywających się podczas Cocktail Week.

Wszelkie kwestie związanie z reklamacjami oraz ewentualnym zwrotem kwoty zapłaconej na rzecz organizatora należy kierować w ciągu 14 dni od daty zakupu na adres: cocktailweekpolska@gmail.com.

Osoby przebywające na terenie imprezy akceptują regulamin imprezy i zobowiązują się do stosowania wszelkich zaleceń, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

Impreza ma charakter kulturalno- rozrywkowy i jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Każdy uczestnik imprezy musi zarejestrować się na stronie https://cocktailweek.evenea.pl/

Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia, zniszczenia lub kradzieże mienia podczas trwania imprezy.

Uczestnicy imprezy mogą spożywać alkohol tylko w miejscach wyznaczonych. Osobom nietrzeźwym alkohol nie będzie serwowany ani sprzedawany.

Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy bez podania przyczyny.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości do dnia imprezy informacje można uzyskać pod adresem: cocktailweekpolska@gmail.pl.

Oświadczam, że mam ukończone 18 lat, zapoznałem(am) się z regulaminem Baraton i akceptuje jego postanowienia. Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych oraz próbek produktów o zawartości alkoholu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. Nr 101 z 2002r., poz.926 z późniejszymi zmianami) w związku z udziałem w  CocktailWeek Polska i w celach marketingowych. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Poranna Wieczorny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. J. Słowackiego 27/33/9, 01-592 Warszawa. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Organizator w przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu, nie później jednak niż 7 dni przed wydarzeniem, zwraca koszty poniesionego biletu wstępu pomniejszone o koszty manipulacyjne wynikające z obsługi sprzedaży.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *